Softver i informatika

Naš sofisticirani i edukovani informatički tim nudi usluge u domeni idejnih rješenja i podrške poslovnim procesima nezavisno od njihove kompleksnosti I spektra poslova u kojima naši poslovni partneri djeluju.

 

Enormno iskustvo i rad u uvođenju Oracle poslovnih rješenja koja su u svijetu visoko priznata, otvaraju nam vrata klijenata kojima nudimo usluge konsaltinga, integracije, implementacije, edukacije i podrške.

Oracle E-Business Suite (EBS)

Oracle E-Business Suite je ERP rješenje koje sadrži paket poslovnih aplikacija i pokriva različita poslovna područja – finansije, nabavu, skladišno poslovanje, prodaju, proizvodnju, praćenje projekata, marketing i upravljanje ljudskim resursima.

Oracle ERP spada u najbolja integrisana svjetska rješenja namijenjen onima koji nastoje da prate svakodnevne promjene unutar kompanije i na tržištu. Radi se o modularnom poslovnom rješenju izgrađenom na jedinstvenoj bazi podataka.

Uvođenje Oracle ERP rješenja može uveliko olakšati poslovanje, osigurati značajan doprinos u obavljanju svih poslova i istovremeno povećati brzinu kretanja informacija generišući potrebne izvještaje u stvarnom vremenu.

Možemo da ponudimo implementaciju rješenja uz optimalan odabir potrebnih modula, analizu trenutnih procesa, integraciju, obuku i podršku korisnicima.

Više informacija na Oracle web site

Oracle Hyperion Planning

Oracle Hyperion Planning  je aplikativno rješenje koje predstavlja dio Oracle Hyperion Performance Management grupe proizvoda.

Performance Management baziran na Hyperion aplikacijama osigurava visok povrat investicija i omogućava vlasnicima kapitala, menadžmentu i cijeloj kompaniji da u jednom sistemu prate svoje poslovanje i jednostavnije upravljaju poslovnim procesima.

Oracle Hyperion Planning je centralizirano rješenje za planiranje, praćenje i budžetiranje. Radi se o rješenju koje integrira procese financijskog i operativnog planiranja, i koje je temeljeno na Microsoft Excel i web pregledniku.

Uvođenje ovakvog rješenja može povećati kvalitet planiranja i izrade finansijskih izvještaja tako što će se korisniku omogućiti: strateško i operativno planiranje, modeliranje, simulaciju planova, what if/šta ako analize, automatizaciju i konsolidaciju izvještaja.

Možemo da ponudimo implementaciju rješenje prema specifičnim potrebama korisnika, analizu trenutnih procesa, integraciju, obuku i podršku korisnicima.

Više informacija na Oracle web site

Oracle Primavera

Oracle Primavera rješenja predstavljaju fleksibilnu infrastrukturu za upravljanje projektima.

Primavera osigurava praćenje i kontrolu kapaciteta potrebnih za uspješnu realizaciju projekata na vrijeme, sa tačnim proračunima, kvalitetom i odabranim brojem resursa. Kompanijama je omogućen uvid i olakšano donošenje odluka u upravljanju projektnim porftoliom i procjeni rizika određenog projekta.

Oracle Primavera predstavlja standard među aplikacijama za upravljanje projektima visokih performansi, a dizajnirano je tako da kontroliše različite i višestrane projekte.

Možemo da ponudimo implementaciju rješenja prema specifičnim potrebama korisnika, analizu trenutnih procesa, integraciju, obuku i podršku korisnicima.

Više informacija na Oracle web site

Oracle Cloud

Oracle Cloud predstavlja sveobuhvatan i najveći integrisani Public Cloud. U ponudi su usluge best-in-class preko rješenja kao što su: softver kao usluga (SaaS), platforma kao usluga (PaaS), i infrastruktura kao usluga (IaaS), pa čak vam omogućava da implementirate Oracle Cloud u svoj podatkovni centar.

Oracle Cloud pomaže organizacijama upravljati inovacijama i poslovnim transformacijama povećanjem poslovne agilnosti, smanjenjem troškova i umanjenjem IT složenosti.

Lokalizacijski paket za Bosnu i Hercegovinu

Lokalizacijski paket za Hrvatsku

Lokalizacijski paket za Srbiju