Razvoj i konstrukcija

Naš visokooperativni i energični tim inžinjera nudi usluge u oblasti razvoja i konstrukcije automobila, što podrazumijeva njegov enterijer i eksterijer, i to od samog koncepta pa do serije.

 

Takođe pružamo usluge u projektovanju metalnih i plastičnih dijelova kao i samih sklopova u svim industrijskim granama. Pored funkcionalnog i savremenog dizajna, izradivost, kvalitet materijala, ispitivanje i montaža su bazni segmenti svakog našeg idejnog oblika.

 

Dovoljno je spomenuti da od samih početaka kompanija CORE uspješno posluje sa imenima svjetskih brendova u autoindustriji, a neki od njih su BMW, Rolls Royce, Mini, koristeći pri tome najefikasniji softverski paket predviđen za ovu vrstu djelatnosti.

Tehnologija koju koristimo

CATIA je vodeći svjetski integrirani programski paket među CAD (Computer Aided Design) softverima i pri projektovanju pruža maksimalnu pouzdanost, kvalitet i fleksibilnost, kao i brzu izradu CAD modela i mehanizama.

 

NX 11 vam donosi nove alate sa snagom da drastično poboljšaju način na koji se razvijaju proizvodi. Podignite svoj dizajn, inženjering i proizvodne procese na viši nivo sa NX CAD, CAM i Simcenter 3D.